Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

We kijken samen met jullie uit naar het infomoment van 8 september 2020 van de Stad Deinze. 

Vanuit de dorpsraad Afrit 12 Hansbeke hebben wij (met input van de werkgroepen) alvast de volgende vragen aan de Stad Deinze bezorgt (tijdens ons overleg met de participatie ambtenaar). 

We hopen op het infomoment de antwoorden te mogen vernemen. 

Vragen infomoment 8 sept 2020

IMAG5190

Naar aanleiding van het bezoek van Maarten Lippens van de vzw Dorpsbelangen (https://www.dorpsbelangen.be) aan ons dorp hebben we (kerngroep Afrit 12 Hansbeke) een fietstocht uitgestippeld. Als je alle trage wegen - wandelingen hebt gedaan, kan je dus vanaf nu ook een fietstocht maken door ons prachtige dorp. 

De routebeschrijving kunnen jullie hier downloaden

Veel fietsplezier! 

  • Visie en intern reglement: inhoudelijk is de kerngroep eens met de tekst. We bekijken wel nog om die wat meer levendig te formuleren. De tekst is pas definitef als die op de eerstvolgende dorpsraad is goedgekeurd. Ondertussen ztten we de voorlopige versie al op de website, met de melding dat het voorlig is. Het intern reglement zal jaarlijks op de Dorpsraad voorgelegd worden ter goedkeuring. 
  • We blijven aandringen op een vergadering met de participatie-ambtenaar Laurence Hautekeete om onze samenwerking met de stad vorm te geven. We hebben voorlopig nog steeds geen voorstel van datum doorgekregen.

Afrit 12 Hansbeke vraagt al geruime tijd dat de Stad Deinze en Infrabel met de dorpsraad van Afrit 12 Hansbeke in overleg gaan over de herinrichting van Hansbekedorp.
De discussie die via de sociale media verloopt over de herinrichting van de stationsomgeving en het plaatsen van geluidsschermen is één van de redenen die zulk overleg dringend noodzakelijk maakt.

Afrit 12 Hansbeke heeft akte genomen van de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2020 om aan de bevoegde instanties (Infrabel, Tucrail) te vragen waarom in Hansbeke is gekozen voor hoge geluidsmuren, terwijl men in Drongen heeft gekozen voor een lagere variant. 

Afrit 12 Hansbeke heeft in het kader van deze beslissing een brief verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Deinze met de vraag tot spoedig overleg. 

Het thema van de herinrichting van Hansbekedorp in het algemeen, en de geluidsmuur in het bijzonder, wordt een belangrijk onderwerp op de eerstvolgende dorpsraad. We willen deze bijeenroepen van zodra dit in de huidige coronamaatregelen terug is toegestaan. We hopen dan ook vertegenwoordigers van Infrabel/ Tucrail mee te kunnen uitnodigen. 

Agenda

Geen evenementen

Memorandum 2024

Archived Articles