Werkgroep Milieu en groen

Eind juli heeft de werkgroep Milieu en Groen een brief naar het agentschap Wegen en Verkeer verstuurd, met een aantal vragen over de groenaanleg bij de rondweg.  

De volledige brief kan je hier bekijken

 

Hieronder vind je het integrale antwoord dat we van AWV hebben ontvangen (naam van de medewerker is verwijderd voor publicatie). 

 


Beste Miguel,

Naar aanleiding van jullie schrijven heb ik al jullie opmerkingen overlopen. Ik vind het bizar vinden dat jullie ons rechtstreeks aanschrijven terwijl de gemeente toch jullie vertegenwoordiger is.  Dit wil niet zeggen dat ik het niet de moeite vind om op jullie opmerkingen te antwoorden maar ik heb geen zin in een heen en weer spelletje. Uiteindelijk willen jullie voldoende groen en wil AWV en de gemeente dit ook. De voorkeuren zijn soms iets anders en onze keuzes probeer ik via deze mail uit te leggen. 
 
Noordelijk deel rondweg
 
1) Er zijn geen straatbomen voorzien op de middenberm. Ik had begrepen destijds dat de weg langs deze kant daar zo weinig mogelijk in het landschap mocht opvallen. Bomenrijen langs deze kant van het spoor was geen optie. Wel voorzien wij nog lindes (4 stuks) thv de splitsing (ring - Hansbekedorp). De middenberm is 2,5 m breed. Een aanplant zou in principe kunnen maar de kans op succes (tussen de verharding) is niet zo groot. Het is niet voorzien en we gaan dit zo behouden. 
Ik begrijp jullie vraag om de kleine stukjes middenberm te ontharden maar naar beheer toe is dit zeer moeilijk (veel klachten en meldingen... vuilbak.. modder,...). Het is zeer duur in beheer en niet veilig voor degene die het moet maaien. Het heeft ook geen ecologische meerwaarde vandaar wij voor verharing kiezen. 
 
2) Er is geen poel voorzien maar alle grachten zijn buffergrachten met schotten of overlopen  en knijpen in zodat het water niet direct weg vloeit maar zoveel mogelijk in de grachten blijft staan. 

3) Buiten enkele duikers is er niets voorzien. Vergunningsgewijs is er ook niets opgelegd geweest. Ik kan dit wel volgen omdat de ene kant van de weg bebouwd is. De grootste versnippering is eigenlijk Hansbeke zelf en er is een weg naast gekomen. Wat nu nog niet bebouwd is tussen de ringweg en Hansbekedorp zal ooit wel bebouwd worden als het gewestplan gevolgd wordt.

 
4) Alle restpercelen worden aangeplant met bosgoed, aan de randen zijn dit meer struiken en in het midden meer bomen. Wanneer het een smal restperceel is zijn het enkel struiken. 
 
5) Op de keerrotonde komt er een linde en op het restperceel thv de rotonde komen er ook lindes.

Zuidelijk deel rondweg

6) Het is duidelijk dat  iedereen daar bomen wilt. Wij gaan onze boomkeuze behouden, niet omdat we tegen lindes zijn maar omdat wij variatie willen (les van de essenziekte). Ik denk dat al onze bomen ook inheems zijn en ook voldoende groot worden. Aanvullend worden onder de bomen inheemse struiken aangeplant zodat zich een dicht struweel vormt. De keuze van de haagbeuk is ook een beetje gestoeld op het feit dat op de gewestweg nog beuken staan. Wij proberen deze rij beuken te herstellen maar met de klimaatverandering wordt dit moeilijk. 

 
7) Op de rotonde van de Nevelestraat komen drie bomen (ook haagbeuken) eveneens met inheemse struiken als ondergroei. 

Met vriendelijke groeten,

xxxx
Teamverantwoordelijke exploitatie

AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

In augustus 2020 lanceerde de Hansbeekse dorpsraad Afrit 12 een bevraging over de geplande geluidsmuren langs de spoorweg. 191 Hansbekenaren vulden deze enquête in

Een zeer ruime meerderheid van meer dan 86 % kiest voor minstens een gedeeltelijke verlaging van de geluidsmuren ter hoogte van doortocht Hansbeke. Ongeveer twee derde kiest zelfs voor een verlaging over de volledige lengte van de perrons, dus over ca. 75 m.

Meer dan 80 % van de bewoners die op minder dan 250 m afstand van het spoor wonen, wil een verlaging van de geluidsmuren.

Als je kijkt naar het aantal actieve medewerkers, een populaire groep!
Het stond al in de Hansbeekse dorpskrant Vlakaf. Hansbeke wil het properste dorp van Vlaanderen worden. Maar dan moet elke straat of buurt een zwerfvuilpeter of – meter hebben. Geïnteresseerd ? Graag een seintje naar Hugo Schaeck, 0474 22 92 31 of Marleen Van Ooteghem, 0479 72 00 05.

Memorandum 2024

Archived Articles