Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

De trekker van de werkgroep 'Cultuurhuis' mag zetelen in de jury die de ontwerper zal selecteren (als waarnemer weliswaar, dus zonder stemrecht). Hierover, maar ook over de geluidsmuren en over de samenwerking tussen de dorpsraad en stad Deinze, hebben we het gehad op ons overleg met de stad op 30/9/2020  
Het volledige verslag vind je HIER

Op 18 september 2020 werd de rondweg in gebruik genomen. Ondertussen kwam er nogal wat kritiek die vooral met de verkeersveiligheid te maken heeft.

Als Afrit 12 dorpsraad Hansbeke zonden we op 14/10/2020 een brief naar wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met 9 fiches, foto's en suggesties voor een betere signalisatie (zie hier voor de brief).

Een kopie van de brief ging ook naar stad Deinze.

Dezelfde dag kregen we nog antwoord van AWV:

 Beste, 

Dank voor uw schrijven en voor de gedetailleerde vaststellingen en suggesties  op en rond de nieuwe infrastructuur te Hansbeke. 

Momenteel zijn nog een aantal werkzaamheden in uitvoering, dus is nog  niet alles af, en zal er op een aantal plaatsen nog signalisatie bij worden geplaatst. Wij zullen intern en vervolgens samen met de stad en de politie bekijken hoe we de opmerkingen kunnen aanpakken en oplossen. Zeker de veiligheidsissues zullen we op korte termijn proberen oplossen.

Bij een aantal suggesties  (onder meer rond informatieve bewegwijzering) willen we nog even afwachten, en monitoren hoe de gebruik van de infrastructuur evolueert, om dan een gepaste oplossing te bieden voor de aangebrachte opmerkingen en suggesties.

 Met vriendelijke groeten,

ir. Lucie Pertry

Regiomanager
AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER - Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Informatie? JA! --- Participatie? NEE!

In deze moeilijke corona-tijden siert het de gemeente dat ze de inspanning geleverd heeft om de Hansbeekse bevolking te informeren. Jammer dat het een eenzijdige communicatie was die -ook door de tijdsdruk- participatie onmogelijk maakte. Maar laat ons positief zijn en hopen dat dit een eerste stap is op weg naar echte participatie!

Powerpoint presentatie: https://www.deinze.be/dorpskern-hansbeke

Verslag van het infomoment: klik op 'lees meer'

De resultaten van de enquête omtrent de geluidsmuren zijn beschikbaar! 

Bekijk alle resultaten en de brief die verstuurd is aan de stad Deinze vanuit Afrit 12 Hansbeke: Klik hier

We kijken samen met jullie uit naar het infomoment van 8 september 2020 van de Stad Deinze. 

Vanuit de dorpsraad Afrit 12 Hansbeke hebben wij (met input van de werkgroepen) alvast de volgende vragen aan de Stad Deinze bezorgt (tijdens ons overleg met de participatie ambtenaar). 

We hopen op het infomoment de antwoorden te mogen vernemen. 

Vragen infomoment 8 sept 2020

Pagina 1 van 4

Agenda

Geen evenementen