Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Het stadsbestuur van Deinze wil het huidige cultuurhuis verbouwen en uitbreiden tot een nieuw gemeenschapscentrum. De uitvoering hiervan is gepland in 2022 - 2023. De huidige gemeentezaal en de bijhorende oude jongensschool krijgen namelijk een andere bestemming.

De procedure voor de bouwwerken aan het cultuurhuis is opgestart. Het stadsbestuur gaat via een wedstrijd op zoek naar een architect. De werkgroep cultuurhuis mag alvast als waarnemer zetelen in de commissie die de voorstellen zal beoordelen. Dit zal gebeuren in het voorjaar van 2021.

Omdat jouw mening telt, wil de werkgroep cultuurhuis te weten komen hoe jij, als toekomstige gebruiker, een nieuw gemeenschapscentrum ziet.

Daarom lanceert de werkgroep Cultuurhuis een enquête waarvan we de resultaten aan het stadsbestuur willen voorleggen. De resultaten geven ons ook de nodige informatie om de inwoners te vertegenwoordigen bij de beoordeling van de voorstellen van de architecten.

Wil jij jouw stem laten horen? Vul dan snel onze enquête in via de volgende link: 

https://forms.gle/C4fXDcaNeYM7Sfw67

Alvast bedankt! 

De trekker van de werkgroep 'Cultuurhuis' mag zetelen in de jury die de ontwerper zal selecteren (als waarnemer weliswaar, dus zonder stemrecht). Hierover, maar ook over de geluidsmuren en over de samenwerking tussen de dorpsraad en stad Deinze, hebben we het gehad op ons overleg met de stad op 30/9/2020  
Het volledige verslag vind je HIER

De resultaten van de enquête omtrent de geluidsmuren zijn beschikbaar! 

Bekijk alle resultaten en de brief die verstuurd is aan de stad Deinze vanuit Afrit 12 Hansbeke: Klik hier

Op 18 september 2020 werd de rondweg in gebruik genomen. Ondertussen kwam er nogal wat kritiek die vooral met de verkeersveiligheid te maken heeft.

Als Afrit 12 dorpsraad Hansbeke zonden we op 14/10/2020 een brief naar wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met 9 fiches, foto's en suggesties voor een betere signalisatie (zie hier voor de brief).

Een kopie van de brief ging ook naar stad Deinze.

Dezelfde dag kregen we nog antwoord van AWV:

 Beste, 

Dank voor uw schrijven en voor de gedetailleerde vaststellingen en suggesties  op en rond de nieuwe infrastructuur te Hansbeke. 

Momenteel zijn nog een aantal werkzaamheden in uitvoering, dus is nog  niet alles af, en zal er op een aantal plaatsen nog signalisatie bij worden geplaatst. Wij zullen intern en vervolgens samen met de stad en de politie bekijken hoe we de opmerkingen kunnen aanpakken en oplossen. Zeker de veiligheidsissues zullen we op korte termijn proberen oplossen.

Bij een aantal suggesties  (onder meer rond informatieve bewegwijzering) willen we nog even afwachten, en monitoren hoe de gebruik van de infrastructuur evolueert, om dan een gepaste oplossing te bieden voor de aangebrachte opmerkingen en suggesties.

 Met vriendelijke groeten,

ir. Lucie Pertry

Regiomanager
AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER - Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Wegens de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een volwaardige dorpsraad te houden voor alle inwoners. Ter vervanging heeft een overleg plaatsgevonden tussen de kerngroep en de trekkers van de lopende werkgroepen. 
Lees het verslag hier.

Pagina 1 van 4

Agenda

Geen evenementen