We kwamen samen met de werkgroep mobiliteit om nog eens een brief met onze bezorgdheden op te stellen Omtrent de rondweg en Hansbeke-station. We willen graag een aantal veiligheidsaspecten voor de Hansbekenaren aankaarten, alsook de slechte bewegwijzering. Hopelijk krijgen we deze keer wél reactie en wordt er gevolg gegeven aan onze vragen. 

Het betreft een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen  over de slechte bewegwijzering naar Hansbekedorp:

Download 20240206_BriefaanCBS_FietsersRichtingaanwijzers

Download 20240206_BriefCBS_Fietsers_Beeldmateriaal

Alsook een brief naar AWV over bewegwijzering en veiligheidsaspecten van de Rondweg:. 

Download 20240207_Brief4voorAWV_BevindingenRondweg

Download 20240207_BriefAWV4_Beeldmateriaal

 

Op 18 september 2020 werd de rondweg in gebruik genomen. Ondertussen kwam er nogal wat kritiek die vooral met de verkeersveiligheid te maken heeft.

Als Afrit 12 dorpsraad Hansbeke zonden we op 14/10/2020 een brief naar wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met 9 fiches, foto's en suggesties voor een betere signalisatie (zie hier voor de brief).

Een kopie van de brief ging ook naar stad Deinze.

Dezelfde dag kregen we nog antwoord van AWV:

 Beste, 

Dank voor uw schrijven en voor de gedetailleerde vaststellingen en suggesties  op en rond de nieuwe infrastructuur te Hansbeke. 

Momenteel zijn nog een aantal werkzaamheden in uitvoering, dus is nog  niet alles af, en zal er op een aantal plaatsen nog signalisatie bij worden geplaatst. Wij zullen intern en vervolgens samen met de stad en de politie bekijken hoe we de opmerkingen kunnen aanpakken en oplossen. Zeker de veiligheidsissues zullen we op korte termijn proberen oplossen.

Bij een aantal suggesties  (onder meer rond informatieve bewegwijzering) willen we nog even afwachten, en monitoren hoe de gebruik van de infrastructuur evolueert, om dan een gepaste oplossing te bieden voor de aangebrachte opmerkingen en suggesties.

 Met vriendelijke groeten,

ir. Lucie Pertry

Regiomanager
AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER - Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Wat is er leuker dan een wandeling om de hoek? Tal van Hansbeekse trage wegen liggen klaar om (her)ontdekt te worden. De ideale ontspanning nu we in corona-tijden aan ons kot en ons dorp gekluisterd zijn.

Maar ook nadien nog zinvol en ontspannend!

De werkgroep Mobiliteit van Afrit 12 nam het initiatief om 5 wandellussen uit te werken. Ga op wandel, ervaar en koester de rust en het landschap dicht bij huis.

Download de routekaartjes en/of de GPX-coördinaten via deze link

 

Werkgroepleden: Nicole De Muer, Aimé Antheunis, Robert Bockaert, Dirk Stevens, Marc van Doorselaer, Frank Langeraert, Antoine Martens, Cathy Bauwens, Vic Goedgebuer, Hilde Langeraert (trekker) en Carine Dierickx (meter vanuit de kerngroep) vormen de huidige werkgroep Mobiliteit.


Een delegatie van de werkgroep had een gesprek met de schepenen Johan Cornelis en Bart Van Thuyne in het stadhuis. Zij vroeg er of nog bijsturing mogelijk is (bv. de inrichting voor fietsers in de Nevelestraat, het oversteken van de Brugseheirweg naar de Zandestraat, de aantakking Hansbekedorp/Voordestraat op rondweg,…) Nu maar hopen dat de stad(!) Deinze, meer dan de gemeente Nevele, de Vlaamse overheid durft tegen te spreken.

Memorandum 2024

Archived Articles