De weg kwijt in Hansbeke?!

We kwamen samen met de werkgroep mobiliteit om nog eens een brief met onze bezorgdheden op te stellen Omtrent de rondweg en Hansbeke-station. We willen graag een aantal veiligheidsaspecten voor de Hansbekenaren aankaarten, alsook de slechte bewegwijzering. Hopelijk krijgen we deze keer wél reactie en wordt er gevolg gegeven aan onze vragen. 

Het betreft een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen  over de slechte bewegwijzering naar Hansbekedorp:

Download 20240206_BriefaanCBS_FietsersRichtingaanwijzers

Download 20240206_BriefCBS_Fietsers_Beeldmateriaal

Alsook een brief naar AWV over bewegwijzering en veiligheidsaspecten van de Rondweg:. 

Download 20240207_Brief4voorAWV_BevindingenRondweg

Download 20240207_BriefAWV4_Beeldmateriaal

 

Memorandum 2024

Archived Articles