Rondweg-verkeersveiligheid - brief aan AWV

Op 18 september 2020 werd de rondweg in gebruik genomen. Ondertussen kwam er nogal wat kritiek die vooral met de verkeersveiligheid te maken heeft.

Als Afrit 12 dorpsraad Hansbeke zonden we op 14/10/2020 een brief naar wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met 9 fiches, foto's en suggesties voor een betere signalisatie (zie hier voor de brief).

Een kopie van de brief ging ook naar stad Deinze.

Dezelfde dag kregen we nog antwoord van AWV:

 Beste, 

Dank voor uw schrijven en voor de gedetailleerde vaststellingen en suggesties  op en rond de nieuwe infrastructuur te Hansbeke. 

Momenteel zijn nog een aantal werkzaamheden in uitvoering, dus is nog  niet alles af, en zal er op een aantal plaatsen nog signalisatie bij worden geplaatst. Wij zullen intern en vervolgens samen met de stad en de politie bekijken hoe we de opmerkingen kunnen aanpakken en oplossen. Zeker de veiligheidsissues zullen we op korte termijn proberen oplossen.

Bij een aantal suggesties  (onder meer rond informatieve bewegwijzering) willen we nog even afwachten, en monitoren hoe de gebruik van de infrastructuur evolueert, om dan een gepaste oplossing te bieden voor de aangebrachte opmerkingen en suggesties.

 Met vriendelijke groeten,

ir. Lucie Pertry

Regiomanager
AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER - Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Memorandum 2024

Archived Articles