Missie en visie

Opgelet: deze tekst moet nog goedgekeurd worden door de dorpsraad

Missie van Afrit 12 dorpsraad Hansbeke

Afrit 12 dorpsraad Hansbeke wil:

  • De Hansbekenaren directer betrekken bij hun leefomgeving en de inrichting ervan, zodat zij impact hebben op hun dorp.
  • De huidige kwaliteit van de leefomgeving van de Hansbekenaren in stand houden of verbeteren en daar ook zorg voor dragen
  • Klankbord zijn voor het gemeentebestuur over onderwerpen die direct of indirect Hansbeke betreffen

Visie van de Afrit 12 dorpsraad Hansbeke

Hoe ziet Afrit 12 dorpsraad Hansbeke zijn rol? Hoe wil hij tewerk gaan?

Afrit 12 dorpsraad Hansbeke wil alleen opkomen voor het algemeen belang. Zijn rol is de leefbaarheid van het dorp onder de aandacht brengen van de bestuurders maar ook van de Hansbekenaren zelf. Daarvoor wil hij de communicatie tussen de bewoners onderling en tussen Hansbeke en het stadsbestuur van Deinze vlot en constructief doen verlopen.

Een dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente als dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid in Hansbeke. Dit moet kunnen zowel in de voorbereidende als in de uitvoerende fase van het beleid. Het is niet de bedoeling van de dorpsraad om op de stoel van de beleidsmakers te gaan zitten.

Welke waarden vindt Afrit 12 dorpsraad Hansbeke belangrijk?

Afrit 12 dorpsraad Hansbeke werkt met vrijwilligers en streeft ernaar om in zijn samenstelling zo veel mogelijk een afspiegeling te zijn van de bewoners van het dorp.

Elke Hansbekenaar moet de kans krijgen om lid te worden van Afrit 12 dorpsraad Hansbeke, heeft toegang tot de bijeenkomsten van de werkgroepen en kan er vrijuit spreken.

Initiatieven en meningen van buiten de dorpsraad kunnen eveneens aan bod komen.

Afrit 12 dorpsraad Hansbeke hecht veel waarde aan een goede terugkoppeling en informatiedoorstroming over zijn werking naar de Hansbekenaren.

Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden en organisaties en eventueel met naburige bewonersplatforms is belangrijk.

Organisatie van Afrit 12 dorpsraad Hansbeke

Afrit 12 dorpsraad Hansbeke is een feitelijke vereniging die werkt met een kerngroep (of dagelijks bestuur) en werkgroepen. Afrit 12 dorpsraad Hansbeke streeft ernaar om tweemaandelijks een Dorpsraad te houden. Daarop zijn alle Hansbekenaren welkom.

Eén aanspreekpunt bij de stedelijke administratie is zeer wenselijk.

Afrit 12 dorpsraad Hansbeke wenst als sociocultureel adviesorgaan erkend te worden door de stad Deinze.

De kerngroep bestaat momenteel uit 6 leden:

Bart de Wulf - Tien Gemeten 2 -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -    0497 572 572
Carine Dierickx  - Rostraat 30 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0495 795 218
Leander Viaene - Reibroekstraat - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0472 871 130
Lieve D’haenens - Hansbekedorp 73 -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0479 559 086
Nele Union - Reiboekstraat 85 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -  0476 480 510
Wouter Langeraert -  Doornbosstraat 2A -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -  0476 362 165

De kerngroep zorgt verder voor de agenda van de komende vergaderingen van de kerngroep en de werkgroepen, alle contacten met de gemeente en verzorgt de communicatie met de Hansbekenaren.

De werkgroepen verzamelen informatie over hun specifiek gekozen thema. Zij zoeken naar personen die nuttige kennis kunnen binnenbrengen. Zij beslissen of hun werkgroep een tijdelijk of permanent karakter moet krijgen. Zij streven ernaar om alle leden van Afrit 12 Hansbeke te betrekken bij de activiteiten van hun werkgroep. Zij duiden een “trekker” (voorzitter van de werkgroep) aan. Deze is belast met het leiden van de vergadering en het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Elke werkgroep wordt bijgestaan door een peter of meter die een lid is van de kerngroep.

Er zijn momenteel zes werkgroepen:

Werkgroep 1: Dorpszicht: Ann Houtman (meter: Nele Union)

Werkgroep 2: Leefbaarheid: Sabine Dejan (peter: Leander Viaene)

Werkgroep 3: Milieu en Groenbeleid: Miguel Berteloot (peter: Wouter Langeraert)

Werkgroep 4: Cultuurhuis: Greet Conix (peter: Bart de Wulf)

Werkgroep 5: Mobiliteit: Hilde Langeraert (meter: Carine Dierickx)

Werkgroep 6: Lokale handel: Lieve D’haenens (meter: Lieve D’Haenens)

Elke Hansbekenaar kan altijd vrij toetreden tot een werkgroep.

De werkgroepen zijn autonoom in het organiseren van hun activiteiten en werkzaamheden. Zij zorgen zelf voor het uitnodigen van hun leden en de verslaggeving.