Resultaten van de enquete over het Kerkplein. 

Hierbij de brief die aan het CBS (College van Burgemeester en Schepenen) gestuurd werd op 23/8/2020.

Dank aan iedereen om aan de enquête deel te nemen en voor de vele waardevolle suggesties die we kregen!

 

Werkgroepleden Dorpszicht: Marie-Anne De Craene, Eleke Langeraert, Ghislain Sucaet, Riet Kersse, Ann Houtman, Patrick Verstraete, Marleen Huys, Nele Union en Carlos Van Heghe zijn momenteel de actieve medewerkers.

Ann Houtman is “trekker” of aanspreekpunt van de groep en Nele Union is “meter” (vanuit de kerngroep).

HERAANLEG KERKPLEIN
Het eerste en belangrijkste werkpunt voor deze groep is de heraanleg van het kerkplein. De Burgemeester heeft dit aangehaald op de Dorpsraad van januari. Werkgroep Dorpszicht heeft al verschillende ideeën op papier gezet en wil die op de volgende Dorpsraad zeker voorleggen.
Er werden vragen gesteld aan de dienst omgeving omtrent de plannen die de gemeente heeft rond de heraanleg van het Kerkplein, alsook een paar vragen rond het Masterplan Hansbeke. We wachten op antwoord. 
De uitvoering van het Masterplan Hansbeke is gekoppeld aan het einde van de spoorwegwerken en zal dus niet voor 2022 aangevat worden. De start van de uitvoering van het Masterplan is pas voorzien in 2024 (er werd hiervoor een budget van 250.000 euro voor opgenomen).