Trekker gezocht

Een werkgroep wordt steeds geleid door een "trekker": dit is een gĂ«engageerde Hansbekenaar die de werkgroep samenroept en voorzit. 
We zoeken momenteel een trekker voor onze werkgroep 'Dorpszicht'. Voel jij het kriebelen? Neem dan contact op met Nele Union (mentor van de werkgroep Dorpszicht) of een van de kernlededen van de Dorpsraad of een van de werkgroepleden van de werkgroep Dorpszicht.  

De werkgroep Dorpszicht neemt initiatieven die te maken hebben met de inrichting van onze dorpskern. Dit kan gaan over het informeren en/of bevragen van de bevolking naar aanleiding van geplande herinrichtingen (vb Kerkplein en herinrichting Merendreestraat-Stationsomgeving), of op touw zetten van (ludieke) acties die met de verfraaiing van het dorp te maken hebben. Hierbij willen we vooral de Hansbekenaren informeren en verenigen en de Stad en politici inlichten over wat er in Hansbeke leeft.