Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Naar aanleiding van onze actie ‘Hansbekenaren zien elkaar graag’, heeft de stad Infrabel gecontacteerd en gevraagd om doorzichtige geluidsmuren.
Infrabel herhaalt dat ze hier niet kunnen op ingaan omdat ze de omgevingsvergunning moeten volgen. Ze gaan wel in op de vraag om prints met zichten van Hansbeke boven de tunnel te bevestigen, zoals de Stad Deinze gevraagd heeft.
Tenslotte geeft Infrabel ook mee dat een paar omwonenden in de onmiddellijke buurt van het station gevraagd hebben om de voorziene geluidswanden te plaatsen.
We betreuren het dat de Stad Deinze niet aangedrongen heeft op een wijzigingen van de omgevingsvergunning, zoals we gevraagd hadden. Daarnaast vinden we het jammer dat men geen navraag gedaan heeft bij de Hansbekenaren of zij die prints wel een goed idee vinden. Misschien hadden creatievelingen uit ons dorp wel betere ideeën om die muren aan te kleden?
Hiermee sluiten we de actie ‘Hansbekenaren zien elkaar graag’ af. We hebben al het mogelijke gedaan om de wil van de meerderheid van de Hansbekenaren te kennen (via de enquête), mee te delen én te verdedigen bij stad Deinze en Infrabel. Er werd helaas niet geluisterd naar de meerderheid van de inwoners.
 
Hierbij de brief die we gestuurd hebben naar het College van Burgemeester en Schepenen: BRIEF

Afrit 12 dorpsraad Hansbeke heeft op 27/05/2021 een digitaal infomoment georganiseerd over de Verkaveling Zandestraat voor het geïnteresseerd publiek. Verkavelaar NOVUS NV en Studieburo Goegebeur waren aanwezig. Als gevolg daarvan bezorgde Afrit 12 een opmerkingen, bedenkingen, vragen en suggesties in verband met deze verkaveling aan de Stad Deinze.

De volledige brief kan je hier nalezen. 

Op dinsdag 22 juni 2021 om 18u30 heeft Afrit 12 Hansbeke een digitale infovergadering gehouden om de plannen toe te lichten van de Stad Deinze voor de heraanleg van het stationsplein en een deel van de Merendreestraat. 

De opname van deze vergadering kunnen jullie hieronder herbekijken. 

De opmerkingen die tijdens de vergadering geformuleerd werden, werden verzameld en zijn doorgegeven aan stad Deinze. Zie bijlage.

Heb je persoonlijk bezwaren of opmerkingen? Dien deze in bij de Stad Deinze op vrijdag 25 juni 2021 ten laatste. 

Hansbekenaren willen elkaar graag blijven zien!

Nu al is te zien dat de tunnel onder de spoorweg in Hansbekedorp geen zicht toelaat van de ene kant van het dorp naar de andere kant. En dan moeten er nog 2,4 m hoge geluidswanden bovenop geplaatst worden. Dat ook op die historische plaats geen mogelijkheid is mekaar te zien, over de sporen heen, zint veel mensen niet.
Afrit 12 dorpsraad Hansbeke vreest voor een “Berlijnse muur” en blijft aandringen op verlaagde of doorzichtige geluidsmuren in het dorpscentrum.
Met de lancering van de affichecampagne “Hansbekenaren zien elkaar graag …” wil de Dorpsraad zijn vraag naar overleg met Stad en Infrabel kracht bijzetten.

Pagina 3 van 7

Agenda

Geen evenementen