Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe gemeenschapszaal halfweg 2024 klaar zijn. 

De Stad voorziet verschillende overlegmomenten om het voorontwerp bij te sturen. Deze worden vervolgens afgetoetst met de brandweer, Onroerend erfgoed en ingenieurs technieken en stabiliteit. Tegen april van dit jaar moet het definitieve ontwerp klaar zijn. Daarna worden de nodige vergunningen aangevraagd en gebeurt de aanbesteding van de werken. In januari 2023 moeten de werken dan starten. 

Op de kern werd volgende beslist: 

  • Voetgangerstunneltje: We sturen een herinneringsbrief aan CBS Deinze omtrent onze vraag over verbeterde bewegwijzering en veiligere omgeving rond het voetgangerstunneltje. Zie brief. In deze brief was er onze vraag naar bijkomende verlichting en een aanspreekpunt bij de politie. De stad heeft geantwoord dat ze contact zouden opnemen met de aannemer en dat ze het zouden bespreken op de politieraad. (antwoord van 22/10). Maar gezien wij daarvan nog maar weinig gezien hebben ter plekke, dringen we verder aan bij de Stad om hier dringend dit veiligheidsprobleem aan te pakken. 
  • Cultuurhuis: we konden deelnemen aan de vergadering waarop de ontwikkelaars hun project vorostelden. We waren niet stemgerechtigd, maar konden wel onze vragen stellen en opmerkingen geven. De beslissing over de aanstelling van de ontwerper zal eind december gekend zijn. We zagen mooie ontwerpen. 
    Schepen Bart van Thuyne heeft zelf voorgesteld om het winnende ontwerp te komen voorstellen aan Afrit 12.  Afrit 12 vond dit een goed idee, en wou dit graag uitbreiden naar een vorostelling voor alle Hansbekenaren. 
  • Kerkplein:  op 29 december ten laatste dient een beslissing genomen te worden omtrent de omgevingsvergunning. Het lijkt erop dat er geen  rekening gehouden werd met de opmerkingen die afrit 12 formuleerde. 
  • Rondweg: veiligheid en aankleding: we sturen een herinneringsmail aan AWV  omdat we nog geen antwoord gezien hebben op onze brief van 15 oktober jl., en ook weinig vorderingen zien om de veiligheid en de aankleding te verbeteren. Zie brief
  • Dorpsraad. Volgende dorpsraad willen we graag in Februari / Maart organisaren, als de omstandigheden dit toelaten om het live te doen. 

Hierbij vinden jullie het advies dat ingediend werd door de werkgroep RUP-Voorde-Kouterken. Dit advies kwam tot stand in consensus met alle leden van de werkgroep RUP Voorde-Kouterken

Advies: Klik HIER

Er is ook een advies ingediend door de Werkgroep Trage wegen naar aanleiding van de herziening van dit RUP

Voor dit advies: klik HIER

36 Hansbekenaren waren ondanks de barre weersomstandigheden aanwezig op de dorpsraad van 5 oktober 2021 in de gemeentezaal. Daarnaast ontvingen we 7 verontschuldigingen.

We hebben, ondanks corona, zeker niet stilgezeten en konden terugblikken op een aantal geslaagde activiteiten sinds de laatste (digitale!) dorpsraad op 29 april 2021. Jammer genoeg hadden ze niet allemaal het verhoopte resultaat, maar we lieten toch onze mening horen.

Belangrijkste thema van de avond was toekomstgericht: welke activiteiten voorzien we voor het komende jaar? Er werden maar liefst 27 suggesties gedaan. We gaan dus keuzestress krijgen, maar besloten alvast om met een nieuwe werkgroep te starten: ‘RUP Voorde-Kouterken’.
Ook verkeersveiligheid blijft hoog op de agenda staan, en de drang naar meer participatie is collectief aanwezig. Er was ook de vraag dat Afrit 12 meer zichtbaar zou moeten zijn (dorpsidentiteit, betere communicatie, kader scheppen voor andere verengingen/dorpsraden, marketing-acties, …)

Volgende dorpsraad: voorjaar 2022 (datum nog te bepalen)

Klik HIER voor het volledige verslag

 

Verkaveling Zande krijgt groen, water, zon en speelruimte

De Stad gaf projectontwikkelaar NV Novus de omgevingsvergunning voor 25 kavels voor halfopen en gesloten bewoning in de Zandestraat-Brugse heirweg. Een buurtbewoner vreesde voor verlies van groen, bijkomende verharding en minder avondzon. En Afrit 12 vroeg speelruimte voor de kinderen, elektrische laadpunten, integratie van Zandekapel, groene hagen en een verspringende voorbouwlijn langs de Zandestraat. 

Stad Deinze had daar oren naar en koppelde daarom een aantal voorwaarden aan de vergunning. Zo wordt de nokhoogte maximaal 11 m in plaats van 12,5 m. De huizen worden er dus minder hoog dan aanvankelijk gedacht. Langs de Brugse heirweg komen levende streekeigen groen hagen. De wadi (of brede gracht) mag maximaal 60 cm diep zijn. Zandekapel wordt overgedragen aan de Stad en dit geldt ook voor de twee nog te plaatsen elektrische laadpalen. Er moeten speeltoestellen komen in de gemeenschappelijke groenzone.

Voor het eigenlijk bouwen van de woningen kan NV Novus nu een nieuwe bouwaanvraag doen. Pas dan kunnen we zien hoe de woningen er zullen uitzien.

De volledige vergunning en alle voorwaarden vind je hier

Agenda

Geen evenementen

Memorandum 2024

Archived Articles