Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Verkavelingsvergunning Zandestraat goedgekeurd

Verkaveling Zande krijgt groen, water, zon en speelruimte

De Stad gaf projectontwikkelaar NV Novus de omgevingsvergunning voor 25 kavels voor halfopen en gesloten bewoning in de Zandestraat-Brugse heirweg. Een buurtbewoner vreesde voor verlies van groen, bijkomende verharding en minder avondzon. En Afrit 12 vroeg speelruimte voor de kinderen, elektrische laadpunten, integratie van Zandekapel, groene hagen en een verspringende voorbouwlijn langs de Zandestraat. 

Stad Deinze had daar oren naar en koppelde daarom een aantal voorwaarden aan de vergunning. Zo wordt de nokhoogte maximaal 11 m in plaats van 12,5 m. De huizen worden er dus minder hoog dan aanvankelijk gedacht. Langs de Brugse heirweg komen levende streekeigen groen hagen. De wadi (of brede gracht) mag maximaal 60 cm diep zijn. Zandekapel wordt overgedragen aan de Stad en dit geldt ook voor de twee nog te plaatsen elektrische laadpalen. Er moeten speeltoestellen komen in de gemeenschappelijke groenzone.

Voor het eigenlijk bouwen van de woningen kan NV Novus nu een nieuwe bouwaanvraag doen. Pas dan kunnen we zien hoe de woningen er zullen uitzien.

De volledige vergunning en alle voorwaarden vind je hier

Agenda

Geen evenementen