Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Rondweg-brief naar AWV - feb 2024

We kwamen samen met de werkgroep mobiliteit om nog eens een brief met onze bezorgdheden op te stellen voor het Agentschap Wegen en Verkeer. We willen graag een aantal veiligheidsaspecten voor de Hansbekenaren aankaarten bij hen, alsook de slechte bewegwijzering. Hopelijk krijgen we deze keer wél reactie en wordt er gevolg gegeven aan onze vragen. 

Een kopie van deze brief werd ook bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepen van Deinze. 

Download 20240207_Brief4voorAWV_BevindingenRondweg

Download 20240207_BriefAWV4_Beeldmateriaal

Agenda

Geen evenementen

Memorandum 2024

Archived Articles