Werkgroep Milieu en groen

Geluidsmuren - Resultaten enquête

In augustus 2020 lanceerde de Hansbeekse dorpsraad Afrit 12 een bevraging over de geplande geluidsmuren langs de spoorweg. 191 Hansbekenaren vulden deze enquête in

Een zeer ruime meerderheid van meer dan 86 % kiest voor minstens een gedeeltelijke verlaging van de geluidsmuren ter hoogte van doortocht Hansbeke. Ongeveer twee derde kiest zelfs voor een verlaging over de volledige lengte van de perrons, dus over ca. 75 m.

Meer dan 80 % van de bewoners die op minder dan 250 m afstand van het spoor wonen, wil een verlaging van de geluidsmuren.

Bij één derde van de antwoorden maakten de bewoners gebruik van de mogelijkheid om vrij een suggestie te doen. Die suggesties zijn onder te verdelen in een viertal categorieën:

  • Groenvoorzieningen aan de geluidsmuren zodat deze landschappelijk worden ingepast. Dit wordt ook expliciet ter hoogte van het dorpsplein zelf gevraagd.
  • Transparante schermen zodat de zichtas tussen de kernen van Hansbeke ten noorden en ten zuiden van de spoorweg gegarandeerd blijft.
  • Geen geluidsschermen wordt ook door een aantal mensen gesuggereerd, vaak omdat men het geluid van de treinen als niet storend ervaart.
  • Een aantal keer wordt verwezen naar alternatieve oplossingen die in het buitenland (bv. Nederland) worden toegepast of wordt bijkomend onderzoek gevraagd om de geluidseffecten beter in kaart te brengen.
  • Tenslotte zijn er nog een aantal creatieve suggesties voor de integratie van kunst en spelprikkels in en rond de tunnel.

Afrit 12 stelt dan ook voor om de voorziene geluidsmuren niet zomaar te plaatsen, maar het dossier open te breken en op een degelijke, participatieve manier de Hansbeekse bevolking te betrekken bij de keuze van de geluidsmuren. Wij vragen Stad Deinze om er bij Infrabel op aan te dringen een aangepaste Omgevingsvergunning in te dienen, na een objectieve afweging, met betrokkenheid van de Hansbekenaren.

Voor de volledige resultaten met uitgebreid verslag: Klik hier

Voor de brief die Afrit 12 Hansbeke heeft verstuurd aan de Stad Deinze: Klik hier