Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Kerngroep - 23 juni 2020 - Besluiten

 • Visie en intern reglement: inhoudelijk is de kerngroep eens met de tekst. We bekijken wel nog om die wat meer levendig te formuleren. De tekst is pas definitef als die op de eerstvolgende dorpsraad is goedgekeurd. Ondertussen ztten we de voorlopige versie al op de website, met de melding dat het voorlig is. Het intern reglement zal jaarlijks op de Dorpsraad voorgelegd worden ter goedkeuring. 
 • We blijven aandringen op een vergadering met de participatie-ambtenaar Laurence Hautekeete om onze samenwerking met de stad vorm te geven. We hebben voorlopig nog steeds geen voorstel van datum doorgekregen.
 • We kregen wel een mail van de dienst participatie dat de gemeente een infovergadering zal organiseren omtrent de dorpsinrichting in september dit jaar. 
  We hebben ervoor gekozen om de participatie inderdaad breed te voeren en wensen een fysiek participatiemoment voor de inwoners van Hansbeke te organiseren begin september. 
  Daarop is iedereen dan welkom.
  Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring van het College van Burgemeester en schepenen”
 • Omtrent de 2 meest prangende onderwerpen (Cultuurhuis en inrichting Kerkplein), zijn al heel wat pogingen geweest om info te verkrijgen van de dienst Omgeving van stad Deinze, helaas nog zonder resultaat op moment van de kerngroepvergadering. We blijven aandringen. (UPDATE: informatie ondertussen verkregen, zie andere artikelen op de website)
 • Omtrent de discussie die op gang getrokken werd op Facebook over de geluidsmuren, heeft de kerngroep een mail gestuurd naar de burgemeester met de vraag voor informatie. Via de participatieambtenaar vernamen we dat dit ook aan bod zal komen op de infovergadering in september. 
 • Vlakaf is akkoord dat we de bladzijden die we toebedeeld krijgen in de dorpskrant, in onze huisstijl-kleuren lay-outen (blauwe kleur, kaders). We moeten erop letten om wat meer foto's erin op te nemen om de aandacht te trekken.
 • De werkgroepleden (zijn door hun engagement toch heel betrokken Hansbekenaren) best eens informeren per mail omtrent wat er lopende is binnen Afrit 12. We willen hen betrokken houden!
 • We nomineren "Tuupetegoare" voor de GoeBezig-prijs van Dorpsbelangen.Dit is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen aan bewonersgroepen en gemeenten die "Goe Bezig" zijn op vlak van leefbaarheid in Vlaamse dorpen. De wedstrijd draait deze keer rond creativiteit in Covid-19-tijden. Eén Vlaamse bewonersgroep en één Vlaamse gemeente kunnen een GoeBezig-prijs winnen. Beide prijzen worden in het najaar uitgereikt. 

Agenda

Geen evenementen

Memorandum 2024

Archived Articles