Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Herinrichting dorp en geluidsmuur

Afrit 12 Hansbeke vraagt al geruime tijd dat de Stad Deinze en Infrabel met de dorpsraad van Afrit 12 Hansbeke in overleg gaan over de herinrichting van Hansbekedorp.
De discussie die via de sociale media verloopt over de herinrichting van de stationsomgeving en het plaatsen van geluidsschermen is één van de redenen die zulk overleg dringend noodzakelijk maakt.

Afrit 12 Hansbeke heeft akte genomen van de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2020 om aan de bevoegde instanties (Infrabel, Tucrail) te vragen waarom in Hansbeke is gekozen voor hoge geluidsmuren, terwijl men in Drongen heeft gekozen voor een lagere variant. 

Afrit 12 Hansbeke heeft in het kader van deze beslissing een brief verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Deinze met de vraag tot spoedig overleg. 

Het thema van de herinrichting van Hansbekedorp in het algemeen, en de geluidsmuur in het bijzonder, wordt een belangrijk onderwerp op de eerstvolgende dorpsraad. We willen deze bijeenroepen van zodra dit in de huidige coronamaatregelen terug is toegestaan. We hopen dan ook vertegenwoordigers van Infrabel/ Tucrail mee te kunnen uitnodigen. 

Agenda

Geen evenementen

Memorandum 2024

Archived Articles