Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Bijdrage Vlakaf mei 2020

Dorpsraad

Zolang de coronamaatregelen gelden kunnen we geen dorpsraad samenroepen. Daarvoor zullen we nog wel een aantal weken, of maanden, moeten wachten. Ondertussen moeten we er “tuupetegoare” de moed in houden. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Er is altijd wel iets te doen om ons dorp mooier en leefbaarder te maken zodat iedereen er meer kan van genieten.  Zo komt er een nieuwe werkgroep: Zwerfvuil. Ook zijn er een paar nieuwe wandelingen uitgestippeld. Verder brengen we hier interessant nieuws vanuit de werkgroepen van Afrit 12 Hansbeke.

Wat gebeurt er met de restpercelen langs de rondweg? Komt er groen?

Die vragen stelde werkgroep Milieu en groen van Afrit 12 aan de stad Deinze. De dienst Infrastructuur bezorgde ons zeer snel een antwoord:

De smalle restpercelen langsheen de rondweg worden eigendom van Wegen en Verkeer, dat ook instaat voor het onderhoud. Drie grotere restpercelen worden/werden door Infrabel verkocht.

De beplanting ziet er als volgt uit:

In het deel van de rondweg tussen de Vaartstraat en de Merendreestraat:

Er zijn enkele straatbomen voorzien (linden) bij de aansluiting Vaartstraat-rondweg. Ook bij de keerrotonde komen enkele bomen en nog enkele op het naastliggend terrein. De ruimte (met de baangrachten) naast de rondweg is te beperkt om er bomen of struiken aan te planten. Struikgewas wordt hier en daar voorzien in het noordelijke deel voorbij de keerrotonde en langs de ventwegen. 

In het deel tussen de Grote Merestraat/Brugseheirweg en de rotonde Nevelestraat:

Aan beide zijden van de rondweg komen haagbeukbomen. Ook worden enkele olmen en esdoornen aangeplant in groenzones nabij de Nevelestraat en Brugseheirweg/Cardijnlaan.

De beplanting werd, op basis van de beschikbare onteigende ruimte, mede bepaald door Wegen en Verkeer als beheerder van de rondweg. De plannen maakten mee deel uit van het bouwdossier. Het beplantingsplan is door hun diensten verder verfijnd wat betreft de toepassing van plantensoorten en dichtheid en rekening houdend met uit te voeren onderhoud.

Extra groen in de buurt van de rondweg zal er komen bij de ontwikkeling van de aanwezige bouwgronden waarbij de stad zal aangeven op welke wijze (door voorwaarden in de vorm van verkavelingslasten wat nieuw openbaar domein betreft en voorschriften voor de bouwpercelen).

Is er toezicht op de heraanplantingen na boomkappingen?

Omdat er al heel wat kappingen plaatsvonden in Hansbeke (bv. IJzerenwegwegel, Kippendonkstraat) waarbij de heraanplantingsverplichting niet of niet helemaal werd opgevolgd, vroeg de werkgroep Milieu en groen aan de stad of daar toezicht op was.

Van de Milieudienst kregen we het volgende antwoord:

De opmaak van een bomenplan en uitvoering van aanplantingen is iets wat momenteel hoge prioriteit heeft in de stad. We zijn ons ervan bewust dat er in Hansbeke nog heel wat heraanplant moeten gebeuren (door de stad en door privépersonen). We proberen dit overzicht op korte termijn in detail op te maken om dan hopelijk in het najaar heel wat bomen in de grond te kunnen steken en waar nodig anderen aan te manen om dit ook te doen.

Is nog bijsturing mogelijk van de aansluitingen op de rondweg?

In februari zat werkgroep Mobiliteit samen met schepenen Van Thuyne en Cornelis. Toen zijn enkele vragen gesteld waar veel Hansbekenaren mee bezig zijn, bv. de inrichting voor fietsers in de Nevelestraat, het oversteken van de Brugseheirweg naar de Zandestraat, de aantakking Hansbekedorp/Voordestraat op de rondweg. Dat de uitvoeringsplannen van de infrastructuurwerken niet echt op een toegankelijke manier beschikbaar gesteld worden van de burgers werd ook als een probleem en de oorzaak van veel vragen aangegeven.

De werkgroep vroeg de schepenen ook of het treinaanbod in de stopplaats Hansbeke terug uitgebreid kan worden en of er een betere busverbinding vanuit de noordelijke deelgemeentes (o.a. Hansbeke) naar de stad mogelijk is?

De Particpatiedienst van de stad antwoordde dat sommige vragen misschien nog afgetoetst moeten worden in het College van Burgemeester en schepenen en dat de vragen die reeds een duidelijk antwoord hebben, vast en zeker zullen beantwoord worden.

Op zoek naar nieuwe wandelwegen?

Wat is er leuker dan een wandeling om de hoek? Tal van Hansbeekse trage wegen liggen klaar om (her)ontdekt te worden. De ideale ontspanning nu we in corona-tijden aan ons kot en ons dorp gekluisterd zijn. Maar ook nadien nog zinvol en ontspannend! 

De werkgroep Mobiliteit van Afrit 12 nam het initiatief om 5 wandellussen uit te werken. Ga op wandel, ervaar en koester de rust en het landschap dicht bij huis.

Download de routekaartjes of de GPX-coördinaten via deze website. 

Is er nu eindelijk genoeg zwerfvuil?

Nu er veel gewandeld en gefietst wordt is het zwerfvuil nog meer een doorn in het oog. Zijn we dan zo cynisch geworden dat we denken dat iemand anders het wel zal opruimen? Zwerfvuil is niet alleen een aanslag op de natuur maar ook gevaarlijk voor mensen, dieren en machines.  Elk blikje, fles, plasticzak, is daar wel door “iemand” gegooid. Die spuwt (besmet of niet) in het gezicht van de andere mensen…

Reeds op de allereerste dorpsraad in november van vorig jaar, was het zwerfvuil één van de meest aangehaalde milieuproblemen voor vele Hansbekenaren. Vandaar dat we zeer blij zijn dat Marleen Van Ooteghem en Hugo Schaeck met een werkgroep Zwerfvuil hun schouders willen zetten onder de idee om van Hansbeke het properste dorp te maken. Lees hun oproep in Vlakaf. 

Wanneer gebeurt er iets met het Cultuurhuis?

In de planning van het stadsbestuur wordt een participatiemoment voorzien nadat de architect  een ontwerp heeft getekend. We weten niet wanneer dit er komt. De werkgroep “ Cultuurhuis” heeft nog nét voor de Corona-lockdown het Cultuurhuis van Zwijnaarde bezocht om inspiratie op te doen voor het Cultuurhuis Hansbeke. Ook een bezoek aan het cultuurhuis van Bassevelde stond nog op het programma, maar dat is om gekende redenen niet kunnen doorgaan. 

Komt er een bankautomaat?

De werkgroep ‘Lokale Handel’ zat ook niet stil, en heeft 9 banken aangeschreven met de vraag om een bankautomaat in Hansbeke te installeren. Zes  banken beantwoorden de vraag, wel met de melding dat dit in handen lag van de grootbanken Belfius, ING, Fortis en KBC die dit gezamenlijk bekijken. De eerste geldautomaten zouden pas in de zomer van 2021 voorzien worden, maar dit antwoord dateert nog van voor de Corona-lockdown. Zal Hansbeke er bij zijn? Bovendien, zal cash-geld nog wel populair zijn, eens het ‘normale’ leven zich herpakt?

Wat gebeurt er met het kerkplein?

De werkgroep ‘Dorpszicht’ heeft wat vragen gesteld aan de dienst Omgeving van de Stad Deinze omtrent het heraanleggen van het Kerkplein. Zoals de burgemeester meedeelde op de dorpsraad van januari, is dat nog voor dit jaar voorzien. De werkgroep had graag de timing gekend, en ook of enige inspraak mogelijk is van de bevolking, zodat de ‘heraanleg’ eerder een ‘herinrichting’ van het kerkplein kan worden. Hierop kregen we een algemeen antwoord van de participatieambtenaar dat de Stad Deinze net voor de uitbraak van Covid-19 de intentie had een globaal informatiemoment te organiseren over Hansbeke, dit voor de volledige bevolking. 

Deze info ontvingen we van de participatie-ambtenaar, naar aanleiding van de vele vragen die de werkgroepen stelden aan de stadsdiensten:

Er beweegt inderdaad heel wat in Hansbeke met de huidige en potentiële werken.
Stad Deinze had net voor de uitbraak van Covid-19 de intentie een globaal informatiemoment te organiseren over Hansbeke, dit voor de volledige bevolking. Door Covid-19 hebben we echter nog geen datum kunnen prikken, omdat fysieke bijeenkomsten nu eenmaal niet mogelijk zijn.

Over specifieke dossiers geven we dus voorlopig geen info, we willen het verhaal van Hansbeke op zo’n overleg met de bevolking in de totaliteit bekijken. Maar dit kan pas nadat fysieke participatie weer mogelijk is.

Agenda

DORPSRAAD met RECEPTIE!
28 apr 2024
10:30AM - 12:30PM

Memorandum 2024

Archived Articles