Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Overleg Participatieambtenaar van de stad Deinze

Op 28/8 hadden we met de kerngroep onze eerste digitale vergadering met de participatieambtenaar.

Het overleg verliep in een positieve en open sfeer.

Volgende afspraken werden gemaakt:

  1. We spreken af om elkaar 1 keer per kwartaal te spreken, cfr overleg zoals we nu gehad hebben.
  2. De ambtenaar bespreekt met de administratie & het bestuur ons voorstel om van het dossier 'Cultuurhuis’ een voorbeeldtraject te maken van participatie tussen bestuur en de Hansbeekse inwoners. Dit kan een goede leerschool zijn voor beide partijen om te ondervinden wat de voordelen van participatie zijn, wat de beperkingen zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst. Het dossier is ondertussen al in een gevorderd stadium, maar we hebben erop aangedrongen geen schrik te hebben om de fundamentele beslissingen en visie toch samen met de inwoners op te maken. Liever een paar maanden vertraging dan 20 jaar met een gebouw dat niet helemaal voldoet aan de noden van ons dorp, nu en in de toekomst.
  3. De ambtenaar kaart eens voorzichtig aan bij het bestuur dat wij graag OP TERMIJN een samenwerkingsovereenkomst zouden afsluiten cfr het Bewonersplatform van Oosteeklo.
  4. Onze werking: deze is wellicht onvoldoende gekend bij het bestuur. De ambtenaar bespreekt ons voorstel om eens in een (skype) meeting onze werking toe te lichten aan geïnteresseerde bestuursleden.
  5. Wij lichten onze waarden toe waarbij we beklemtonen dat we a-politek en objectief zijn. We vragen aan de participatieambtenaar dit ook als dusdanig mee te delen, mocht daar enige twijfel rond geuit worden..

Ter informatie geeft men ons mee dat de brief waarin we de resultaten van de enquête over de heraanleg van het Kerkplein voorgesteld hebben, positief onthaald werd. Zowel door de administratie als door het bestuur. Men vond deze objectief en duidelijk. 

Ten slotte maken we de vragen over aan de dienst participatie die afkomstig zijn van de diverse werkgroepen en die we graag zouden behandeld zien op het infomoment op 8 septebmer. We geven haar ook de vragen af die we van individuele Hansbekenaren toegestuurd kregen (zie ook onze website).

We kijken samen met jullie uit naar het infomoment van 8 september, dat ondertussen helemaal volzet is. De mensen die niet aanwezig kunnen zijn, zullen op onze website nadien een verslag kunnen terugvinden.

Agenda

DORPSRAAD met RECEPTIE!
28 apr 2024
10:30AM - 12:30PM

Memorandum 2024

Archived Articles