Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Cultuurhuis - resultaten bevraging

30 verenigingen en 225 personen vulden de enquête in over de verbouwing van het Cultuurhuis. Uit het enthousiasme waarmee de enquête ingevuld werd, blijkt dat het onderwerp zeker leeft onder de bevolking. We brengen je hier alle resultaten.

Duidelijk is dat alle Hansbekenaren nood hebben aan een multifunctioneel ‘dorpshuis’. Naast de bestaande activiteiten in de huidige gemeentezaal, blijkt er ook nood te zijn aan heel wat andere ruimtes: repetitieruimte, maakatelier, in groep naar sportwedstrijden kijken, cinema, … Maar ook  activiteiten die recent populair zijn zoals studieplaats en co-working plaats, hebben heel wat aanhangers. Er wordt zelfs gepleit om terug een bibliotheek te voorzien in het gebouw.

IMG 5746

Gevraagd naar het gebouw zelf, gaven de meeste deelnemers aan ofwel een moderne, passende bijbouw te willen, ofwel de architect zijn zin te laten doen.

Er was vooral vraag naar extra opslagplaats voor verenigingen en regelmatig werd ook de aandacht gevestigd op de omgeving: park behouden, herwaarderen en integreren bij het gebouw.

Tenslotte worden ook de reeds gekende discussiepunten aangehaald: wat met de Heemkundige Kring Het Land van Nevele, met academie De Kunstgreep, met de turnlessen van de dorpsschool, de Oerwoudfuif? Stuk voor stuk zijn dit activiteiten die de meeste mensen willen behouden in ons dorp en die dus op de één of andere manier moeten ingepast worden.

De verzamelde informatie is aan de stadsdiensten bezorgd.

Een vertegenwoordiger van de werkgroep Cultuurhuis mag als waarnemer zetelen in de jury die de plannen van de architecten zal beoordelen. De resultaten van de enquête moeten kunnen gebruikt worden in de beoordeling van de kandidaten.

De werkgroep Cultuurhuis heeft de schepenen Bart Van Thuyne en Rutger De Reu uitgenodigd voor een overleg over de vragen die leven bij de verenigingen en de inwoners. Het is belangrijk om nu een duidelijke visie uit te werken voor het gerenoveerde Cultuurhuis én deze visie uit te leggen. Afrit 12 Hansbeke wil hier graag constructief aan meewerken. Het college heeft ondertussen aangegeven niet in te willen gaan op de uitnodiging, omdat men een informatie-/ participatiemoment wil organiseren voor alle Hansbekenaren. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten volgens ons, maar uiteraard juichen we toe dat men participatie en inspraak zal organiseren voor dit belangrijke project.

We hopen dat de enquête een mooie voorzet is om dit project participatief aan te pakken: Stad en dorpsbewoners die samen dit project gestalte geven. Daar wint iedereen bij!

Bekijk de volledige resultaten hier: 

Agenda

Geen evenementen