Werkgroep Cultuurhuis

Werkgroepfiche Cultuurhuis

Basisgegevens

Leden werkgroep:

 • Greet Conix (Trekker - Deze persoon is het aanspreekpunt van de werkgroep en houdt contact met de kerngroep van Afrit 12, Hansbeke.)
 • Bart de Wulf (Peter Kerngroep - Deze persoon is het aanspreekpunt vanuit de kerngroep van Afrit 12, Hansbeke en blijft graag op de hoogte van het verdere verloop.)
 • Steven Vanderkimpen
 • Koen Persyn
 • Katrien Langeraert
 • Linda Keirse
 • Tiny De Bock (ad hoc)

Datum eerste vergadering: 22 januari 2020 (tijdens algemene vergadering dorpsraad)

Looptijd werkgroep: lange termijn (minstens tot en met de opening van het cultuurhuis)

Verkenningsfase 1

Beschrijving van het probleem of idee

Project ‘ cultuurhuis’* realiseren met maximale betrokkenheid van de inwoners van Hansbeke met als doel een zo goed mogelijk eindresultaat.
(*en de daaraan gekoppelde verkoop en verkaveling van de oude jongensschool)

Doelstelling van de werkgroep

 1. Overleg met Stadsbestuur:
  •  in de planning van het stadsbestuur wordt een participatie moment voorzien nadat de architect
   een ontwerp heeft getekend. We willen veel vroeger betrokken worden
  • wie wil men allemaal huisvesten in het cultuurhuis? Wie heeft vaste ruimtes ( erfgoedcentrum?
   kunstateliers?
  • welke visie heeft men voor dit huis? Is dit ook een gemeenschapscentrum?
  • hoe past men dit in de herinrichting Hansbeke Dorp ?
 2. Overleggen met onze werkgroep over een visie op het cultuurhuis: toekomstvisie, betrokkenheid met de buurt, inpassen in de dorpsvernieuwing Hansbeke
  We maken een moodboard (inspiratiebord)
 3. We organiseren overlegmomenten met de huidige gebruikers van de gemeentezaal
 4. We organiseren overlegmomenten met potentiële gebruikers van het cultuurhuis
 5. We bekijken projecten in andere gemeenten : we zoeken voorbeelden via Dorpsbelangen, de Wakkere Burger, Vereniging van Steden en Gemeenten
 6. We denken na over een transparant reservatiesysteem voor het cultuurhuis

Verkenningsfase 2

Beslissingsnemers

 • Stadsbestuur Deinze
 • Huidige gebruikers gemeentezaal
 • Buurtbewoners
 • Potentiële gebruikers gemeentezaal

Memorandum 2024

Archived Articles