Werkgroep Cultuurhuis

Aanwezig: Peter Vermeulen/ Linda/ Greet/ Koen/ Katrien/ Steven/ Bart (verslag)

Datum: 10 februari 2020

Plaats: Keuken gemeentezaal

 • Inspiratiebord: Nood aan een middel om de ideeën te verzamelen rond het “Cultuurhuis”. Voorstel om ook digitaal een manier te voorzien om voorstellen in te dienen. Algemene problematiek voor de kerngroep. Op de komende dorpsraad iets ophangen om de deelnemers ideeën te laten inbrengen. Met meerdere kleuren eventueel. Post-its gebruiken, die daarna door de werkgroep kunnen verzameld. 
  • Katrien verzameld tijdens de vergadering de ideeën die we zelf al hebben
 • Overleg aangevraagd met het bestuur/ beleid. Een afspraak was gepland op 18 februari, maar die is de dag nadien geannuleerd. Bij navraag het antwoord gekregen dat het CBS beslist heeft om nu geen overleg te houden. We beslissen om de burgemeester een email te sturen over onze opzet en achterliggende redenen. Bart maakt een voorstel en stuurt dit door naar iedereen ter goedkeuring. Indien geen reactie dan sturen we een open brief naar het CBS. 
 • Wat gaan we vragen aan de stad: 
  • Hoeveel bewegingsruimte is er voor de inwoners? Bvb de naam van het gebouw
  • Stand van zaken van het dossier? Planning? 
  • Hoe lang kunnen de verenigingen nog in de bestaande zaal blijven? 
  • Wie krijgt een vaste locatie? Lijst van de bestaande gebruikers? 
  • Ontwerp dat circuleert —> wat gaan ze daarmee doen? Toelating van Erfgoed? 
  • Hoe gaat het cultuurhuis ingepast worden in de visie voor het dorp / masterplan?
  • Resultaten van de bevragingen / inspraak die al gebeurd is? 
 • Bespreking van de vragenlijst: 
  • We besluiten om nu geen vragenlijst uit te sturen, maar wel verder te werken aan de vragenlijst ondertussen (aanpassen als we aan nieuwe vragen denken)
  • Doelstelling van de vragenlijst: 
   • Behoeften capteren van de verenigingen (organisatoren)
   • Behoeften van de mensen die de zaal bezoeken (bezoekers/ deelnemers)
  • We vragen via Peter om wat externe hulp bij het opmaken van de vragenlijst
  • Steven blijft beheerder van de vragenlijst
  • Werkgroep lokale handel bevragen of ze ideeën of voorstellen hebben voor het nieuwe cultuurhuis
 • Uitdaging om een voldoende draagvlak te hebben bij de volledige dorpsgemeenschap!
 • Andere projecten voorgesteld door Greet
  • Bassevelde —> Greet en Linda
  • Erpe-Mere (te groot, niet relevant via ons)
  • Dorpshuis Neerpelt (te ver, voorlopig niet)
  • Ontmoetingscentrum Melac Zwijnaarde  —> Katrien
  • Ontmoetingscentrum Viane Geraardsbergen —> Katrien 
  • Watervliet nieuw cultuurhuis? Te verifiëren? 
 • Uitnodiging aan de andere leden van de werkgroep om nog andere voorbeelden te zoeken —> meebrengen op de volgende bijeenkomst
 • Contact opnemen met de verenigingen: 
  • Vragen om eens langs te komen op zaterdagvoormiddag
  • Vraag naar inspiratie

Memorandum 2024

Archived Articles