Aanwezig: Marc, Leander, Sabine

Verontschuldigd: Geert


Zijn er opmerkingen ivm tekst rond AED-Feestelijkheden-materiaal.
Geen opmerkingen.

Mededelingen vanuit de kerngroep:
Het project rond de vraag naar een bankautomaat werd op verzoek van de kerngroep verplaatst naar de groep Middenstand.
Onze groepsnaam kreeg nu als naam: LEEFBAARHEID

Maken van duidelijke afspraken:
Na iedere vergadering zal een duidelijk plan besproken worden zodat iedereen zal weten wie wat doet. Er zal ook een deadline worden voorzien.
Telkens zal er een verslag gemaakt worden over hetgeen je bereikt hebt ook bij iedere mail die je eventueel zal doen worden Leander (kerngroep) als Sabine (trekker) in CC gezet.

Wat werd tot nu toe gerealiseerd door onze groep:
De Hansbeekse school is vanaf nu Hartveilig. We wachten nog op het verkrijgen van een bord waarop staat: ‘Deze school is Hartveilig 2020-2022’.
Dit zal op de algemene vergadering officieel bekend gemaakt worden in aanwezigheid van de directeur en de voorzitter RK Nevele.
Op de gevel van de school zal dit bord worden opgehangen.

Wat willen we verder bereiken:


AED groep


Vraag naar Deinze:
- AED toestel hangen aan de school; bij alarmering veel eenvoudiger om de school te vermelden. De school is voor iedereen herkenbaar en zal ook beter zichtbaar zijn voor de ouders en voorbijgangers.
Bewegwijzering of duidelijk bord plaatsen met symbool van AED in de straat.
- Vraag om meerdere AED toestellen te plaatsen (niet allemaal samen maar verspreid over een 3tal jaar.
Hierbij denken we dan in de eerste plaats aan de apotheker waar in de toekomst ook het kabinet van dokter Van den Abeele zal komen.
Indien daar positief zal worden gereageerd, zullen we de mensen welke in de omgeving wonen, aanspreken om die cursus te volgen. Zo zal het woord Hartveilig zich langzaam verspreiden in het dorp.
Verdere plannen:
- Voetbalploeg aanspreken om de club ook Hartveilig te maken.
Sabine zal samen met Leander mensen aanspreken om eens met het bestuur te gaan praten over deze plannen.

Materiaal/uitleendienst


Hier hebben we enkel gebrainstormd daar we nog geen concrete plannen hadden om dit te verwezenlijken:
- Aanstellen van een straatcoach die zijn buurt kent en ook door de buurt gekend is. Deze zal uitkijken waar mensen eventueel hulp kunnen gebruiken. We dachten aan oudere mensen of mensen die door ziekte tijdelijk hun werk in de tuin niet kunnen doen. Ook mensen die voor een bepaald werk die bepaalde machine niet voorhanden heeft maar waarvan de straatcoach wel weet van heeft wie die in bezit heeft.
- Er zou ook een soort van ruildienst in het leven worden geroepen waarvan de opbrengst voor het gebruik ervan aan de organisatie van Afrit 12 wordt geschonken zodat die in de toekomst iets meer voor de bevolking kan doen dank zij het spijzigen van de pot bedoeld voor de bevolking.
- Ook een ruilkast zou iets kunnen zijn.
We spraken over een soort van ruilkast waar oa kinderboeken die mensen anders weggooien ondergebracht kunnen worden. Andere boeken leesboeken voor volwassenen of oude prentenboeken kunnen daar ook een plaats krijgen.
De plaats waar het zou kunnen staan zou door de groep dorpszicht of cultuur worden opgenomen om ergens te worden neergepoot ergens aan het cultuurhuis of de school of op een andere plaats als …..


Feestelijkheden

Het Verzetje verzorgt naast de kermis in Juni ook nog de Nieuwjaarsreceptie.
Daar de subsidies verlaagd worden, kunnen ze niet veel meer op zich nemen daar ze het goed willen doen.
- Vraag vanuit de zorg voor de Hansbeekse reuzin ivm plaatsing, opvolging en zorg zal ook door het Verzetje worden nagegaan en besproken. Leander zal dit op zich nemen
- Ook vanuit de Voordestraat zal er een vergadering worden belegd. Wat doen we met de reuzin indien niemand anders de zorg op zich kan nemen. Marc zal deze vergadering beleggen.

 

Einde vergadering: rond 10.00u
Datum volgende vergadering: uur en plaats
We zullen elkaar treffen op de algemene vergadering voorzien op 26/03/2020 in de gemeentezaal.
Daar zullen we de datum bepalen voor onze volgende bijeenkomst.

Ik zal in de toekomst telkens 1 week voor de bijeenkomst nog een herinneringsmail sturen want wellicht zat er teveel tijd tussen de uitnodiging en de dag zelf.
Graag zou ik dan wel op de hoogte willen gebracht worden indien je komt of verhinderd bent.
De werken aan de straat waren wellicht ook een hinderpaal.

Hartelijke groet
Sabine