Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

De Kerngroep heeft digitaal vergaderd op 30 maart 2020.
 
Dit zijn de belangrijkste beslissingen:
 
  1. De website (www.afrit12hansbeke.be) wordt gelanceerd.
    Daar wordt de missie en visie van Afrit 12 dorpsraad Hansbeke gepubliceerd. Dit is een voorlopige tekst die nog moet goedgekeurd worden door de eerstvolgende dorpsraad.
    Die dorpsraad zal doorgaan zodra de opheffing van de coronamaatregelen het mogelijk maakt.
  2. Op de website plaatsen we een bericht met de stand van zaken van het Masterplan voor Hansbekedorp zoals wij die kennen.
  3. Er verschijnt een Nieuwsbrief april 2020 met de realisaties van de werkgroepen  tot hiertoe.
  4. De kerngroep vraagt een overleg met de stad Deinze om te bepalen hoe we in de toekomst de communicatie en samenwerking tussen Afrit 12 en de stad best organiseren;
  5. Met de subsidie voor 2019 van onze voorganger 't Plankier betalen we de reservaties van de gemeentezaal in 2020.

Op de Dorpsraad van januari kregen we onverwacht bezoek van de burgemeester. Hij kwam vertellen wat de Stad Deinze de komende 5 jaren van plan is, in het bijzonder met Hansbeke. Daarna gingen we aan het werk in 6 werkgroepen om enkele van de meest dringende dorpsacties uit te werken: communicatie over de rondweg, cultuurhuis, dorpszicht, gebruik van de AED-toestellen, terugkrijgen van een bankautomaat, meer groen…). 

Via de onderstaande link kunnen jullie het volledige verslag bekijken van de dorpsraad van januari 2020:

Verslag Dorpsraad januari 2020

Hieronder vinden jullie ook de link naar de presentatie die burgemeester Jan Vermeulen heeft gegeven:

Presentatie burgemeester Vermeulen

De datum voor de volgende dorpsraad wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd, van zodra het COVID-19 stof is opgewaaid. 

Draag goed zorg voor elkaar en voor jezelf. 

De kerngroep van Afrit 12 Hansbeke

Agenda

Geen evenementen