Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

De vergadering ging weer digitaal door. 

BESLISSINGEN

 • We kunnen niet blijven wachten om een dorpsraad lijfelijk samen te roepen. We gaan dus over naar een digitale dorpsraad. De datum ligt vast op donderdag 29/4 om 20uur.
 • Samenwerkingsovereenkomst met stad Deinze: we kregen de opmerkingen binnen van de beleidsmedewerker participatie en gaan deze in onze tekst verwerken. Dit wordt dan ter goedkeuring voorgelegd op de dorpsraad, alvorens we dit aan stad Deinze overmaken.
 • Geluidsmuren: we stellen dit dossier op de dorpsraad voor en bevragen de aanwezigen omtrent de vervolgstappen. We wachten nog op het antwoord van Infrabel op onze vraag voor info/overleg.

--- alweer een digitale vergadering ---

 1. We bereiden een tekst voor die kan dienen als basis voor de samenwerkingsovereenkomst met stad Deinze. We sturen deze tekst door aan de participatiedienst. 
  --> de participatiedienst heeft ons samenwerkingsvoorstel toegemaild gekregen op 25/1/2021. 
 2. Er is een nieuwe werkgroep opgestart rond de 'trage wegen'. Trekker: Frank Langeraert. Meter: Carine Dierickx. 
 3. Er zal tegen eind januari een vergadering samengeroepen worden rond 'huis Dhaenens' met de geïnteresseerden die zich opgegeven hebben. Er is echter niemand gevonden die trekker wil zijn. Meter: Lieve Dhaenens. 
 4. Werkgroep Cultuur: de enqueteresultaten  omtrent het cultuurhuis zijn verwerkt. De resultaten zullen aan de participatiedienst overgemaakt worden tegen einde januari. 
 5. Werkgroep Leefbaarheid: beschouwt de actie rond de heraanleg van het Kerkplein als zeer geslaagd. Bezint zich nu over de volgende activiteit. 
 6. Werkgroep Milieu en Groen: wacht op antwoord van de ministers op de brief die ze uitstuurden in verband met de geluidsmuren ter hoogte van de nieuwe voetgangerstunnel. Van Vlaams minister Zuhal Demir is een ontvangstmail ontvangen. Van federaal minister Georges Gilkinet werd nog niets ontvangen. 
  De stad Deinze reageerde wel op ons schrijven, met de melding:  " ... de bouwheer blijft onverminderd bij zijn standpunt de geluidsmuren te plaatsen welke voorzien zijn in de omgevingsvergunning (materialiteit en hoogte). Het bestuur heeft via overleg met de bouwheer kunnen bekomen dat ,waar er aluminum wanden komen, deze zullen bekleed worden met fotoprints over het vroegere Hansbeke". We willen de Hansbekenaren erop wijzen dat dit laatste nooit gevraagd werd door de werkgroep en ook niet participatief tot stand is gekomen. 
 7. Wij vragen een subsidie aan voor dit werkjaar 2021 (activiteiten 2020) voor socioculturele verenigingen.

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van dorpsraad Afrit 12 Hansbeke, hebben we een persbericht uitgestuurd naar de lokale pers. Hierin hebben we de realisaties van de verschillende werkgroepen van het voorbije jaar opgenomen. Jullie kunnen het volledige persbericht hier lezen

Ondertussen hebben verschillende media een artikel geschreven hierover: 

Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/deinze/dorpsraad-afrit-12-wil-huis-d-haenens-redden-hansbeke-mag-geen-slaapdorp-worden~a3f74e37/

Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201129_95569383

Agenda

Geen evenementen