Afrit 12 Hansbeke

Welkom!

Hierbij vinden jullie het advies dat ingediend werd door de werkgroep RUP-Voorde-Kouterken. Dit advies kwam tot stand in consensus met alle leden van de werkgroep RUP Voorde-Kouterken

Advies: Klik HIER

Er is ook een advies ingediend door de Werkgroep Trage wegen naar aanleiding van de herziening van dit RUP

Voor dit advies: klik HIER

36 Hansbekenaren waren ondanks de barre weersomstandigheden aanwezig op de dorpsraad van 5 oktober 2021 in de gemeentezaal. Daarnaast ontvingen we 7 verontschuldigingen.

We hebben, ondanks corona, zeker niet stilgezeten en konden terugblikken op een aantal geslaagde activiteiten sinds de laatste (digitale!) dorpsraad op 29 april 2021. Jammer genoeg hadden ze niet allemaal het verhoopte resultaat, maar we lieten toch onze mening horen.

Belangrijkste thema van de avond was toekomstgericht: welke activiteiten voorzien we voor het komende jaar? Er werden maar liefst 27 suggesties gedaan. We gaan dus keuzestress krijgen, maar besloten alvast om met een nieuwe werkgroep te starten: ‘RUP Voorde-Kouterken’.
Ook verkeersveiligheid blijft hoog op de agenda staan, en de drang naar meer participatie is collectief aanwezig. Er was ook de vraag dat Afrit 12 meer zichtbaar zou moeten zijn (dorpsidentiteit, betere communicatie, kader scheppen voor andere verengingen/dorpsraden, marketing-acties, …)

Volgende dorpsraad: voorjaar 2022 (datum nog te bepalen)

Klik HIER voor het volledige verslag

 

Verkaveling Zande krijgt groen, water, zon en speelruimte

De Stad gaf projectontwikkelaar NV Novus de omgevingsvergunning voor 25 kavels voor halfopen en gesloten bewoning in de Zandestraat-Brugse heirweg. Een buurtbewoner vreesde voor verlies van groen, bijkomende verharding en minder avondzon. En Afrit 12 vroeg speelruimte voor de kinderen, elektrische laadpunten, integratie van Zandekapel, groene hagen en een verspringende voorbouwlijn langs de Zandestraat. 

Stad Deinze had daar oren naar en koppelde daarom een aantal voorwaarden aan de vergunning. Zo wordt de nokhoogte maximaal 11 m in plaats van 12,5 m. De huizen worden er dus minder hoog dan aanvankelijk gedacht. Langs de Brugse heirweg komen levende streekeigen groen hagen. De wadi (of brede gracht) mag maximaal 60 cm diep zijn. Zandekapel wordt overgedragen aan de Stad en dit geldt ook voor de twee nog te plaatsen elektrische laadpalen. Er moeten speeltoestellen komen in de gemeenschappelijke groenzone.

Voor het eigenlijk bouwen van de woningen kan NV Novus nu een nieuwe bouwaanvraag doen. Pas dan kunnen we zien hoe de woningen er zullen uitzien.

De volledige vergunning en alle voorwaarden vind je hier

De stad keurde op 6/07/2021 de omgevingsvergunning goed voor de heraanleg van de Merendreestraat en het stationsplein. 

De 5 suggesties van Afrit 12 werden zonder veel motivatie verworpen.

Die 5 suggesties waren:

1. Merendreestraat: graag tweerichtingsverkeer
2. Hansbekedorp t.h.v. Pestelijntje: graag eenrichtingsverkeer.
3. Bewaken dat Infrabel dezelfde materialen gebruikt als deze die nu voorliggen in de plannen van Stad Deinze, zodat de eenheid bewaard blijft in het dorp (cfr Masterplan).
4. Enkel een bushalte in de Merendreestraat voorzien.
5. Het stationsplein opsplitsen in een zone voor permanent parkeren en een zone voor occasioneel parkeren (= enkel bij activiteiten in het cultuurhuis), zodat er een deel open ruimte op het plein bewaard blijft.

Afrit 12 betreurt dat er niet geluisterd werd naar de Hansbekenaren maar besliste geen beroep aan te tekenen.

Lees hier onze bezwaarbrief die we indienden. 

Naar aanleiding van onze actie ‘Hansbekenaren zien elkaar graag’, heeft de stad Infrabel gecontacteerd en gevraagd om doorzichtige geluidsmuren.
Infrabel herhaalt dat ze hier niet kunnen op ingaan omdat ze de omgevingsvergunning moeten volgen. Ze gaan wel in op de vraag om prints met zichten van Hansbeke boven de tunnel te bevestigen, zoals de Stad Deinze gevraagd heeft.
Tenslotte geeft Infrabel ook mee dat een paar omwonenden in de onmiddellijke buurt van het station gevraagd hebben om de voorziene geluidswanden te plaatsen.
We betreuren het dat de Stad Deinze niet aangedrongen heeft op een wijzigingen van de omgevingsvergunning, zoals we gevraagd hadden. Daarnaast vinden we het jammer dat men geen navraag gedaan heeft bij de Hansbekenaren of zij die prints wel een goed idee vinden. Misschien hadden creatievelingen uit ons dorp wel betere ideeën om die muren aan te kleden?
Hiermee sluiten we de actie ‘Hansbekenaren zien elkaar graag’ af. We hebben al het mogelijke gedaan om de wil van de meerderheid van de Hansbekenaren te kennen (via de enquête), mee te delen én te verdedigen bij stad Deinze en Infrabel. Er werd helaas niet geluisterd naar de meerderheid van de inwoners.
 
Hierbij de brief die we gestuurd hebben naar het College van Burgemeester en Schepenen: BRIEF

Agenda

Geen evenementen